Oliehandelaren en oliemaatschappijen

Oliehandelaren en oliemaatschappijen

Loopt alles wel op rolletjes?

De gegevens die u als leverancier nodig heeft worden vaak gerapporteerd door het uitvoeren van een quick scan. Hiervoor bezoekt een anonieme bezoeker uw klanten en inventariseert datgene wat voor u van belang is. Ook bieden wij u als oliemaatschappijen en/of als handelaren deze dienst aan. Door onze objectieve kijk op en kennis van zaken m.b.t. bedrijfsvoering krijgt u een rapport waarmee u de relatie met uw afnemer kunt verstevigen. Vooraf komen we met u overeen wat er in het onderzoek opgenomen wordt. Onze mystery guest legt een focus op de afgesproken onderdelen. De verkregen gegevens zullen de basis vormen voor de rapportage.

Op deze manier oefent u controle uit op uw eigen netwerk, geholpen door mensen die weten waar ze over praten. Periodieke controles en daaruit voortvloeiende initiatieven en maatregelen verhogen op den duur het rendement van uw zakelijke relatie.

Heeft u interesse?