Profiel

Profiel

Wie is Kimano?

Kimano is in 2004 opgericht door Rien van Eldijk. Door de jaren heen werden we regelmatig benaderd om te adviseren inzake de bedrijfsvoering van met name tankstations. Door onze jarenlange ervaring in de oliebranche en exploitatie van meerdere tankstations werden we een waardevolle gesprekspartner. Op dit moment beheren we drie tankstations waarvan er één onbemand is.

Alle bedrijfsprocessen rondom de exploitatie kennen we van haver tot gort. Onze benadering is gericht op het verzamelen van die gegevens die nodig zijn voor het stroomlijnen van uw manier van werken. Immers een praktisch helder inzicht verhoogt op termijn de efficiency en levert daardoor een gezondere marge op uw produkten en diensten.

Onze diensten

De kracht van Kimano is onze kennis van de branche, onze onpartijdigheid en no-nonsense benadering.

Meer zicht op uw bedrijfsprocessen?